HOME  |  | OVER Ai   |  | PORTFOLIO   |  | CONTACT

 page Utilitypage publicpage housingpage interior   
                                                                                                                                             
              
                                                               
DISCLAIMER zijn de voorwaarden en beperkingen tot gebruik van deze webpagina(s), door de webpagina(s) te bezoeken stemt u in met deze DISCLAIMER van Ai 3D STUDIO.

VOORWOORD
Ai 3D STUDIO is gevestigd en ingeschreven (sinds 2000) in het handelsregister te  Groningen, en versterkt door middel van deze website informatie die alleen bedoeld is voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Alle informatie op deze webpagina(s) zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wijzigingen in modellen, ontwerp(en), technische specificaties of afbeeldingen of enige andere informatie op deze website zijn ten alle tijden voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Ai 3D STUDIO deze website te linken of te verveelvoudigen of dan niet tegen vergoeding aan derden ter beschikbaar te stellen.   Aan de inhoud van de webpagin(s) kunnen op geen enkele wijze rechten worden ondleend. Alle rechten van deze DISCLAIMER VOOR Ai 3D STUDIO (zie in het grijze kolom) is voorbehouden aan:

___________________________________________________

PRIVACY (AVG)
Ai 3D STUDIO is discreet en respecteert (AVG) de Algemene verordening gegevens- bescherming wet over privacy en houdt alle correspondentie strikt vertrouwelijk. Uw ontwerp(en) of project details zal met niemand worden gedeeld, tenzij u toestemming verleent omdat het nodig is ter bespreking of overleg voor de artist impression te kunnen produceren. Ai 3D STUDIO verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze nodig is om met u te kunnen correponderen voor een goede afhandeling van het aangenomen werk.
Wilt u meer lezen over de nieuwe Privacy wet (AVG)?
Link a.u.b.: 
 
___________________________________________________

COPYRIGHT (of ter wel) DE AUTEURSRECHTEN
Het auteursrecht op de webpagina getoond materialen wordt door Ai 3D STUDIO uitdrukkelijk voorbehouden of dit bij derden, welke met toestemming aan Ai 3D STUDIO een basis ontwerp als tussenmateriaal ter beschikbaar hebben gesteld. Een gebruiker of bezoeker van deze website mag niet auteursrechtelijk beschermd materiaal als teksten, geluid, vorm en design of beeld materiaal van deze webpagina of Artist Impressions, openbaar maken of dat verveelvoudigen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Ai 3D STUDIO. Dit gegeven is uitdrukkelijk, omdat er auteursrecht berust op de architectonische inhoud van getoonde visualisatie materiaal op deze website, webpagina(s). Deze auteursrechten behoren toe aan de ontwerper, designer, visualisator als zowel de architect(en) of het architectenbureau(s), bouwkundig- en ontwerp of het bouwkundige- ontwepbureau(s).
Wilt u meer lezen over Auteursrechten?
Link a.u.b.:

___________________________________________________

ARTIST-IMPRESSION(S) ZIJN INDICATIEF.
Aan een artist-impression(s) kunnen geen rechten worden ontleend. Ook over de kleur(en) in een artist-impression(s) hoef deze niet gelijkend te zijn aan uw uiteindelijke kleur van uw bouwmateriaal. Ook over de situatietekeningen kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van in de toekomst gerealiseerde openbare inrichting om of nabei uw nieuw of (ver)bouw locatie als zowel betrekking tot bouwplannen voor parkeerplaatsen, nieuwe straten, paden, of de gemeentelijke invulling voor groenvoorzieningen, of wat door u of uw buren na realisatie van de bouw verder als invulling wordt bepaalt. Mogelijk plaatsingen door ruimte tot speelgelegenheid, plaatsingen van openbare verlichting, waterpartijen e.d. zijn dit niet details wat een artist impressionist behoefd te visualiseren in zijn artist-impression, mits hiervoor schriftelijk door de opdrachtgever wordt bepaald van dit soort details in het ontwerp opgenomen moet worden. Het wel of geen inzage verstrekt aan de artist over tekeningen die betrekking hebben over herinrichting van de bouwomgeving, blijft die informatie hierover in een artis-impression speculatief en valt deze informatie binnen de grenzen van een eigen verbilding van de toeschouwen ten opzichte van de artist impressie.En is daarom de artist-impression ten alle tijden indicatief. Zoals de naam artist-impression inhoud: Is het een indruk van de kunstenaar en een kunstenaar heeft daarbinnen zijn vrijheid om te kunnen uiten. De Artist moet vooruit een beeld schetsen die nog in een toekomst ligt.
Lees u anders ook juridische Blogs zoals.:
Geen rechten te ontlenen aan ARTIST IMPRESSIONS
__________________________________________________DISCLAIMER Ai 3D STUDIO
 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: de  webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; de uitgever: Ai 3D STUDIO: de bevoegde uitgever van de webpagina; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
akker schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economische nadeel.
 2.  Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig  en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6.   De uitgever mag de websitepagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voor- afgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen of beëindiging.
 7. •  Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppelingen houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8.   Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daar van kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit webpagina verzendt.
 9.   De uitgever behoudt zich het recht om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de websitepagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers,  licentie- houders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

__________________________________________________


  __________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                            COPYRIGHT © sinds 2000 alle rechten voorbehouden Ai 3D STUDIO  |  DISCLAIMER   |  KvK GRONINGEN sinds 2000