HOME  |  | OVER Ai   |  | PORTFOLIO   |  | CONTACT

 page Utilitypage publicpage housingpage interior tree  
                                                                                                                                              
                                                                              

DISCLAIMER zijn de voorwaarden en beperkingen tot gebruik van deze webpagina(s), door de webpagina(s) te bezoeken stemt u in met deze DISCLAIMER van Ai 3D STUDIO.

VOORWOORD
Ai 3D STUDIO is
gevestigd en ingeschreven (sinds 2000)  in het handels- register van Groningen, en versterkt door middel van deze website informatie die alleen bedoeld is voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Alle informatie op deze webpagina(s) zijn me de grootst mogelijke zorg samengesteld, en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wijzigingen in modellen, ontwerp(en), technische specificaties of afbeeldingen of enige andere informatie op deze website zijn  ten  alle tijden voorbehouden.  Het is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming van Ai 3D STUDIO om deze website te linken of te verveelvoudigen of dan niet tegen vergoeding aan derden ter beschikbaar te stellen.   Aan de inhoud van de webpagin(s) kunnen op geen enkele wijze rechten worden ondleend. Alle rechten van deze DISCLAIMER VOOR Ai 3D STUDIO (zie  in het grijze kolom) is voorbehouden aan:
 

       ___________________________________________________

PRIVACY
Ai 3D STUDIO is  discreet  en  respecteert  uw  privacy en  houdt  alle  correspondentie  strikt vertrouwelijk. Uw ontwerp(en)  of  project  details zal met niemand worden gedeeld, tenzij u toestemming verleent, omdat het nodig zijn ter bespreking of overleg voor de artist impression.  Ai 3D STUDIO verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze nodig is om met u te kunnen correponderen.
Wilt u meer lezen over Privacy?
Link a.u.b.: 
  
       ___________________________________________________
    
COPYRIGHT (OF TER WEL) DE AUTEURSRECHTEN 
Het auteursrecht op de webpagina getoond materialen wordt door Ai 3D STUDIO uitdrukkelijk voorbehouden of dit bij derden, welke met toestemming aan  Ai 3D STUDIO  een basis  ontwerp  als  tussenmateriaal  ter  beschikbaar hebben gesteld. Een gebruiker of bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal als, teksten, geluid, vorm en design of beeld materiaal van deze webpagina of Artist Impressions, openbaar maken of dat verveelvoudigen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Ai 3D STUDIO. Dit gegeven is uitdrukkelijk, omdat er auteursrecht berust op de architectonische inhoud van getoonde visualisatie materiaal op deze website, webpagina(s). Deze auteursrechten behoren toe aan de ontwerper, designer, visualisator als zowel de architect-(en) of het architectenbureau(s),  bouwkundig-  en  ontwerp  of  het  bouwkundige- ontwerpbureau(s).
Wilt u meer lezen over Auteursrechten?
Link a.u.b.:
 

Lees a.u.b ook.:
    __________________________________________________    DISCLAIMER Ai 3D STUDIO 
 1. In deze disclaimer  wordt  verstaan  onder:  de  webpagina:  iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;  de uitgever: Ai 3D STUDIO: de bevoegde uitgever van de webpagina;  gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);  U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtsper- soon die de webpagina gebruikt;  de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;  schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economische nadeel. 
 2.Het onderstaande is van toepassing op de webpagina.  Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. 
•  De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.  Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig  en/of onjuist is.
 4. •  De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.  De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. •  De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6.
•  De uitgever mag de websitepagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voor- afgaande verwittiging.  De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van veranderingen of beëindiging.
 7. •  Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppelingen houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. •  Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daar van kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.   U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit webpagina verzendt.
 9. •  De uitgever behoudt zich het recht om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de websitepagina zijn aangeboden, gebruik te maken.  In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
10. U zal de uitgever, diens werknemers,  vertegenwoordigers,  licentie- houders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

  

 __________________________________________________
      

__________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                            COPYRIGHT © sinds 2000 alle rechten voorbehouden Ai 3D STUDIO  |  DISCLAIMER   |  KvK GRONINGEN sinds 2000